Polisi Dychwelyd Nwyddau

Danfoniadau

Bydd nwyddau yn cael eu danfon ymhen 3 diwrnod, os  fydd ar gael. Byddwn yn cysylltu a chwi os na fydd ar gael.

A byddwch mor garedig i wneud eich cyfeiriad yn glir i osgoi costau ychwanegol.

Ar ol inni ddanfon y nwyddau, ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw oedi neu costau ychwanegol trwy hynny. Bydd unrhyw archeb amser arwerthiant yn dibynnu ar y pris y dyddiad hwnnw.

Ni rhoddir arian yn ol ar nwyddau sydd wedi eu gwerthi ar ddiscownt, os fydd hynny yn gyfreithiol.

Diddymu

Fe allwch diddymu eich archeb o fewn 7 diwrnod ar ol cael eich nwyddau (Rheolau Arwerthiant).

Eich cyfrifoldeb chwi ydy danfon y nwyddau yn ol yn y cyflwr oeddwn nhw ac hefyd talu am y cludiant. Fe allwn beido a cymryd nwyddau yn nol sydd ac unrhyw nam arnynt nac eu cyfnewid neu rhoddi swm ariannol.

Polisi Dychwelyd Nwyddau

Os byddwch yn danfon eitem yn nol, fe ddylai fod yn y cyflwr a’r paced gwrieiddiol o fewn 28 o ddwrnodau o’r dyddiad y prynwyd ef.

Bydd hyn ddim yn amharu ar eich hawliam cyfreithiol. Eich dyletswydd chwi ydy iddo ein cyrraedd heb unrhyw ddifrod arno. Ni fyddwn yn derbyn nwyddau sydd ac unrhyw ddifrod ac eithrio eitem sydd yn ddiffygiol.

Mae’n rhaid i chwi anfon neges atom ymhen 7 diwrnod os ydych am diddymu unrhyw archeb trwy ffonio 07868 42082 / 07929 551664 neu ebost info@pethauolyv.co.uk (Rheolau Arwerthiant).

Ar ol hynny os byddwch wedi derbyn y nwyddau fe fyddwch yn gyfrifol am talu am y cludaint.

Fe fyddwn yn ystyried, talu eich costau a pris gwreiddiol yr eitem, fe all hyn gymryd 21 diwrnod. Fe fyddai tystysgrif postio yn ddilys. Cyfeiriad i ddanfon nwyddau.

Pethau Olyv,
Mermaid Buildings,
Pentre Road,
San Cler,
Sir Gaerfyrddin,
SA33 4LR