Nawr ar agor yn Mermaid Buildings, Pentre Road, San Cler, SA33 4LR

Sioeau

Sioeau sydd ar ddod

Digwyddiad: Sioe Ffasiwn Gwanwyn (yn cymorth Clwb Merlod Bro Taf)
Dyddiad: 5ed o Ebrill 2019
Lle: Y Neuadd (Market Hall) Llanboidy
Amser: 7yp
Manylion: £10 pob person I cynnwys caws a gwydr o gwin

Bwcio

Rydyn yn derbyn partiau preifat yn y siop yn San Cler gan gynnig lluniaeth ysgafn.