Nawr ar agor yn Mermaid Buildings, Pentre Road, San Cler, SA33 4LR

main

Rydym yn gwmni ffasiwn bach yng Ngorllewyn Cymru ond fyddwn yn mynd I rhywle yn De Cymru. Mae genym amrywiaeth o fagiau prydferth, gemwaith, ac eitemau ffasiwn am prysiau resymol.

Mae’r eitemau ar gael mewn rhai gwestyau, sioeau, gweithleoedd achysuron eraill fel cyfarfodydd merched ac elusenau. Rydym ar gael I ddod I digwyddiadau yn y gwaith, ffeiriau crefft, noson harddwch menywod, digwyddiadau elusen a partiau preifat yn eich cartref.  Hefyd, rydym yn hapus I ddod I siarad am ein profiad o ddechrau y busnes.

Rydym yn cael y bagiau a’r eitemau eraill oddiwrth cwmnioedd o Brydain. Mae ein cwsmeriaid yn hoffi pethau gwahanol ac unigryw a dyna beth rydym yn ymdrechu ato.

Amdano ni

Olive
Olive
Yvonne
Yvonne

Dechreuodd Olive a Yvonne y busnes yn 2012. Ni wedi bod yn ffrindiau oddi ar 1978. Gwnaethom gyfarfod pan yn gweithio yn Ysbyty Dewi Sant, Caerfyrddin. Rydym wedi ymddeol fel nyrs seiciatrig. Mae Olive dal I fyw yn Trelech, Caerfyrddin ac Yvonne yn byw yn Ystradgynlais, Powys.

Olive and Yvonne
Perchnogion busnes, Olive and Yvonne