Nawr ar agor yn Mermaid Buildings, Pentre Road, San Cler, SA33 4LR

main

Rydym yn gwmni ffasiwn bach yn San Cler, Sir Gaerfyrddin.  Mae amrywiaeth o ddillad menywod (maint 8-22), fagiau prydferth, gemwaith, ac eitemau ffasiwn am prysiau resymol. Rydym hefyd yn gwneud ystod o nwyddau anrhegion lleol a chardiau Cymraeg a Saesneg. Yn ein siop, ni’n gwerthu te, coffi a cacennau, mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar.

Mae’r eitemau ar gael mewn rhai gwestyau. Rydym hefyd yn mynychu sioeau, ffeiriau crefft,  nosweithiau merched (h.y. sioeau ffasiwn), a digwyddiadau elusennol. Rydym yn darparu profiad unigryw i gwsmeriaid. Rydym hefyd yn croesawu grwpiau o ferched trwy drefniant ymlaen llaw i ddod i’r siop.  

Rydym yn cael y bagiau a’r eitemau eraill oddiwrth cwmnioedd o Brydain. Mae ein cwsmeriaid yn hoffi pethau gwahanol ac unigryw a dyna beth rydym yn ymdrechu ato.

Amdano ni

Olive
Olive
Yvonne
Yvonne

Dechreuodd Olive a Yvonne y busnes yn 2012. Ni wedi bod yn ffrindiau oddi ar 1978. Gwnaethom gyfarfod pan yn gweithio yn Ysbyty Dewi Sant, Caerfyrddin. Rydym wedi ymddeol fel nyrs seiciatrig. Mae Olive dal I fyw yn Trelech, Caerfyrddin ac Yvonne yn byw yn Ystradgynlais, Powys.

Olive and Yvonne
Perchnogion busnes, Olive and Yvonne